Upphandling och behovsbild

Ejendals har under många år arbetat fram ett eget ”CRM-system light” som vi kallat ”Marknad”. Detta system har varit lättanvänt och fyllt våra behov. När nya behov uppkommit har ”Marknad” utvecklats internt. ”Marknad” har varit omtyckt bland användarna och framför allt varit skräddarsytt för Ejendals sätt att arbeta.

När företaget utvecklats och växt kraftigt har nya behov uppkommit som har varit svåra att möta med nuvarande ”Marknad”. Tidigare i det mindre Ejendals visste alla användare var informationen fanns i de olika systemen och mapparna. I takt med att antalet användare ökar, personalomsättningen blir större med fler nyanställningar/introduktioner samt att vår affär växer behöver vi uppgradera oss till ett modernt CRM-system som klarar integration med affärssystem och övriga lösningar med ett modernt och öppet programspråk. Vi behöver också hålla ihop korrespondens, anteckningar och övrig dokumentation som avtal, offerter, kampanjer, bilderböcker, produktfiler, etc.  

Syftet med ett nytt kundvårdssystem var:

Syftet med projektet var att skapa ett bättre verktyg främst till försäljningsavdelningarna, utesälj- och innesälj samt strategiska affärer i kontakten med våra kunder. Det nya ”CRM-systemet” skall effektivisera dokumentation och korrespondens samtidigt som vi blir mindre sårbara då vi skapar systematiserade arbetsrutiner i en ”standardiserad” programvara.

Den stora skillnaden

Tiden för att hitta rätt kund vid rätt tillfälle har reducerats med minst 50%. Tidigare behövde kunden vänta medan sökning kunde ske i upp till tre system.

Med LIME Pro ökade användandet med över 100% i antalet användare vilket har gett en väsentligen bättre bild av Ejendals totala kundengagemang. Informationskvalitén har ökat i och med att informationen om kunden är komplett.

Genom högre informationskvalitét och möjligheter till urval och selektering har kostnaderna för katalogutskick reducerats med 30%. Den enskilda besparingen motsvarar en återbetalning av hela CRM-investeringen på tre år.

Kontaktperson

Svante Holm, 046-270 48 00