Undrar du hur du ska lyckas med ditt CRM-införande eller har du redan ett CRM-system och vill ha lite tips? Jennie presenterar 14 enkla steg du kan ta för att  lyckas lite bättre. Har du inte möjlighet att titta på filmsnutten? Häng med i texten nedanför.

Transkription

Hej!

Kul att du är nyfiken på hur man lyckas med ett CRM-införande. Såhär går det till – steg för steg.

 1. Det första och kanske viktigaste steget är att sätta upp tydliga & affärsmässiga mål. Tänk efter innan vilka mål ni vill nå. Konkretisera dem, helst i mätbara tal. Följ upp löpande och se till att de är mätbara i systemet när ni drar igång.
 2. Steg två är att få med sig alla i ledningen. Alla på chefsnivå måste ha “köpt” och förstått vikten av ett CRM-system. Ledningen måste lead by example och använda systemet flitig (kan bli den tuffaste pucken). Det ska vara solklart att initiativet kommer från högsta ort.
 3. Se sedan till att skapa ett dream team, en grym projektgrupp där alla avdelningar är representerade och att människorna i den har olika intressen och egenskaper. I ett riktigt Dream Team hittar man t.ex. ofta deltagare som är empatiska, samarbetsinriktade, inte alltför teknikfokuserade. Ta gärna med en eldsjäl eller informell påverkare från användarna. Får ni inte med representant från ledningsgruppen, se till att de gästspelar vid ett par möten. Gör en kärnfull sammanfattning och bjud in till 15 minuters statusrapport.
 4. Nu; se till att identifiera alla era processer.
  1. Hur kontaktar en intressent ditt företag?
  2. Vilken information skickas?
  3. Av vem?
  4. Sätt projektgruppen framför en Whiteboard och börja rita!
 5. Det är viktigt att alla avdelningar får en helhetsvy på kunden, en 360 grader vy.Oavsett avdelning, alla ska ha samma bild av kunden.
 6. Plocka lågt hängande frukt, dvs. till en början, välj funktionalitet som har låg risk, hög avkastning och som går snabbt att genomföra. Genomför dessa i ett första steg, ta först därefter nästa steg.
 7. När man inser vad som går att göra i ett modernt CRM-system är det lätt att rusa iväg och försöka lösa alla problem på en gång. En så kallad “Big Bang”-lösning… Undvik detta! Arbeta i tydliga steg och lyssna på steg 6 igen.
 8. Glöm inte bort att detta till största del handlar om människor och inte teknik. Förändring medför rädsla; rädsla för teknik, nya rutiner och förändrade ansvarsområden.  Motverka genom frågestunder, information och workshops. Visa nytta, tidsbesparing och mervärde.
 9. Utbildning är viktigt! Utbilda alla med fokus på hur systemet stöder den dagliga verksamheten. Deltagare från projektgruppen ska närvara på all utbildning. Ha en plan för framtida nyanställningar. Dag 1 efter utbildningen måste systemet vara körbart.
 10. Att lyckas med ett CRM-införande är som ett maratonlopp. Det kan vara långt, motigt och arbetssamt. Det är viktigt att man låter det ta tid. Noggranna förberedelser och träning är nyckeln till att inte gå in i väggen.
 11. Ofta läggs en orimligt stor del av projekttiden på detaljerade rapporter och uppföljningsverktyg. Lägg istället full kraft på användande och acceptans av systemet. Rapporter och uppföljning är enkelt att lägga på i ett senare skede under drift. Utan indata faller även den snyggaste rapport platt till marken…
 12. Ta chansen att fira varje framsteg. Projektet kommer då att förknippas med framgång och något positivt. Sjösätt med buller och brak. Var samtidigt tydliga med att ni aldrig kommer att bli klara. CRM är ständig förbättring.Ett tips är att skapa ett tema runt införandet, komplett med logotyp och häftigt namn. Dela ut T-shirts, muggar och andra giweaways på temat. Tävla och uppmärksamma användande. Vem skapar flest nyupplägg första veckan? Klart hon ska ha en back öl!
 13. Ta fram en intern plan för hur ni ska kommunicera under projektet. Informera innan, under och efter varje moment. Bjud in och uppmuntra till frågestunder och Workshops. Visa tydligt nytta, tidsbesparing och mervärde i allt material.
 14. Personal kommer sluta, nya börjar, processer förändras, nya strategier och nya kanaler. Skapa och tillsätt en CRM-grupp. Denna grupp ska säkerställa framtida engagemang, följa upp utsatta mål, utbilda, förvalta och vidareutveckla. Nu är ni igång – hurra!

Gillade det här inlägget så kommer du älska vår poster.
– Ladda hem den här!

Lyckas med ditt CRM-projekt